post@lysoverland.no 905 45 013

Internasjonal dag for lese- og skriveferdigheter

8. september er den internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter (alfabetiseringsdagen). Lys over Land har i mange år hatt et...