post@lysoverland.no 905 45 013

Håpets hus er i dag en selvstendig senegalesisk organisasjon med mange dyktige og engasjerte lokale medarbeidere. Senteret har et tett og godt samarbeid med de lokale myndighetene. I dag er det viktigste arbeidet ved Håpets hus alfabetiseringsarbeidet. Arbeidet vokser stadig. I 2020 fikk Håpets Hus midler fra Verdensbanken via Kunnskapsdepartementet i Senegal til å drive 17 alfabetiseringsklasser for både kvinner, barn og unge. Disse 17 klassene kommer i tillegg til de 18 klassene som Lys over Land gir midler til. To av klassene består av barn som bor hos imamer der de i utgangspunktet  bare får opplæring i arabisk og koranen, men gjennom alfabetiseringsarbeidet får de i tillegg lære mye mer. Kvinnene og barna i alfabetiseringsklassene lærer å lese og skrive på morsmålet, regne, samfunnskunnskap, helse etc.  Alle lærer å produsere varer for salg for slik å livnære seg og sin familie. 

Handikapparbeid: Håpets hus har hjulpet mange barn og unge handikappede med mikrolån slik at de kan lære å livnære seg selv. Flere hundre barn og unge har fått rullestoler gitt av Pat International. Håpets hus jobber for å få en ny sending med rullestoler fra USA i 2020. Når korona-epidemien er over, vil også noen blinde få øyeoperasjoner betalt av Håpets hus.