post@lysoverland.no 905 45 013
vipps Fastgiver
-Lys over Land er en misjonsorganisasjon med hovedoppgave å nå muslimene med evangeliet. Vi har arbeid i India og Senegal.
vipps
Vipps Søk opp Lys over Land i Vipps-appen eller skriv inn vippsnummer 89321 for å gi din gave
Fastgiver
Vær med på å gi arbeidet forutsigbarhet gjennom fast givertjeneste. Du kan også registrere deg for skattefradrag på dine gaver!

Vær med å spre lys over land

Fast givertjeneste

Vær med på å gi arbeidet forutsigbarhet gjennom fast givertjeneste.Du kan også registrere deg for skattefradrag på dine gaver

Abonner på bladet vårt

Lys over Land kommer ut fire ganger i året og gir deg utfyllende informasjon om arbeidet vårt i India, Senegal og Norge.

Vipps

Søk opp Lys over Land i Vipps-appen eller skriv inn vippsnummer
89321 for å gi din gave

Kommende møter

Lys over Land kommer gjerne til din forsamling eller forening og holder møter med forkynnelse og misjonsinformasjon. Her finner du de kommende møtene vi holder i Norge

No Events are found.