post@lysoverland.no 905 45 013

Om oss

Lys over Land er en misjonsorganisasjon med hovedoppgave å nå muslimene med evangeliet.

Vi har arbeid i India, Senegal og Indonesia. Lys over Land støtter fattige og marginaliserte grupper gjennom sosialt arbeid, utdanning og helsetjenester til grupper som ikke har tilgang til dette og gjennom å gi mikrofinans og veiledning til små oppstartsbedrifter.

 

NORGE

I Norge driver Lys over Land arbeid i fem kretser: Agder og Stavanger, Vestland, Møre og Romsdal, Østlandet og Trøndelag. Vi kommer gjerne på besøk i din forening eller forsamling med forkynnelse av evangeliet og misjonsinformasjon.

INDIA

Evangelisering er hjertet i misjonens arbeid. Kirken ligger sentralt plassert på misjonens område, og er det eneste kirkebygget innenfor en radius av 45 km. Kirken oppleves som en trygghet for mange i befolkningen i nærområdet, og er med å styrke deres tro i tider preget av utrygghet, smerte og nød. Ved siden av å samles om evangeliet er menighetens medlemmer aktive i sosialt arbeid gjennom mat- og klesutdeling for mennesker som lever på gata eller opplever nød. Dette er en viktig del av menighetens diakonale program.

I India gir misjonens klinikk et godt primærhelsetilbud til befolkningen i klinikkens nærområde, som et av de få tilgjengelige tilbudene i distriktet. Klinikken er særlig kjent for behandling av brannskader og hudsykdommer. Den medisinske hudsalven som klinikken produserer selv er et unikt produkt som hjelper mange. I tillegg deler klinikken blant annet ut kosttilskudd til ammende kvinner og feil- og underernærte barn.

Skolen gir grunnutdanning til barn fra barnehage til 4. klasse. Vi ønsker gjennom å gi utdanningsmuligheter å bidra til å gi håp om jobb og framtid til befolkningen. Skolen fokuserer på å gi gode verdier og etiske redskaper til elevene. Både foreldreløse og fattige får gratis utdannelse gjennom skolen, mens andre betaler en lav avgift for å delta i undervisningen.

SENEGAL

I Senegal drives evangeliseringsarbeid, arbeid innenfor bibeloversetting, næringsutvikling og mikrokreditt til små oppstartsbedrifter, handikapp- og alfabetiseringsarbeid blant barn og kvinner.

MISJON

Lys over Lands overordnede mål er å nå muslimer med evangeliets sikre håp om frelse. Lys over Land ønsker å gi håp og en positiv framtid for fattige og marginaliserte i de områdene i India og Senegal der vi har arbeid. Vi jobber alltid gjennom lokalt registrerte organisasjoner, med lokale ansatte og ledere. Gjennom dette oppnår vi stor grad av lokal kjennskap til kultur og utfordringer, noe som bidrar til at prosjektene når sine mål. I tillegg til at vi sikrer lokalt eierskap til gjennomføring og resultater. Vi samarbeider tett med lokale og sentrale myndigheter og frivillige organisasjoner i de landene vi har arbeid.