post@lysoverland.no 905 45 013

Lys over Land startet sitt arbeid i Nioro i Senegal i 1982, et land der 95% av befolkningen er muslimer. Nioro ligger sør-øst for hovedstaden Dakar. I Nioro bygget Lys over Land på 80-tallet opp Håpets Hus ved hjelp av NORAD-midler. Ut fra Håpets Hus har det vært drevet evangeliseringsarbeid, brønngraving, handikapparbeid og alfabetiseringsklasser. Etter hvert ble det startet et bibeloversettelsesarbeid på Saafi-Saafi-språket. I dag har Håpets Hus fortsatt handikapparbeid og mange alfabetiseringsklasser. I tillegg samarbeider Lys over Land med den lokale kirken og driver bibeloversettelsesarbeid.

Evangelisering

Håpes hus

Bibeloversetting