post@lysoverland.no 905 45 013

Evangelisering

Evangelisering er hjertet i misjonens arbeid. Kirken som ligger sentralt plassert på misjonens område, er det eneste kirkebygget innenfor en radius av 45 km. Kirken oppleves som en trygghet for mange i befolkningen i nærområdet, og er med å styrke deres tro i tider preget av utrygghet, smerte og nød. Ved siden av å samles om evangeliet er menighetens medlemmer aktive i sosialt arbeid gjennom mat- og klesutdeling for mennesker som lever på gata eller opplever nød. Dette er en viktig del av menighetens diakonale program.