post@lysoverland.no 905 45 013

India

India er verdens største demokratiske stat og ligger i Sør-Asia. India har verdens nest største befolkning. India har tro på det positive i mangfold og viser dette i praksis gjennom et samfunn der forskjellige kulturer, religioner, etniske grupper og kaster lever side om side. Lys over Lands samarbeidspartner har sin misjonsstasjon på landsbygda midt i en klynge av landsbyer. Fokus for arbeidet er velferd, bekjempelse av fattigdom og marginalisering, helse, utdannelse og det å spre evangeliet.

India er Lys over Lands første misjonsfelt. Misjonens grunnlegger, Otto Torvik, reiste til India for første gang i 1948. Han undersøkte forskjellige felt, men det endte til slutt opp med arbeid i Vest-Bengal.