post@lysoverland.no 905 45 013

Du kan være med å gi mennesker i India og Senegal framtid og håp

Ved å støtte arbeidet til Lys over Land økonomisk er du med på å gi mennesker i India, Senegal og Indonesia en ny fremtid.
Du kan gi gaver via Vipps, fast givertjeneste eller direkte på konto.

Helt konkret er du med på arbeidet i flere positive prosjekter:

  • Du er med på å senke graden av analfabetisme i en fattig del av verden
  • Du gir kvinner et levebrød gjennom produksjon av såpe, desinfeksjonsmiddel og myggmiddel
  • Du gir håp til mennesker med ulike handikapp gjennom utdeling av hjelpemidler
  • Du er med på å gi førstehjelp til brannskadde og mennesker med hudsykdommer
  • Du er med å gi kosttilskudd til ammende kvinner og feil- og underernærte barn
  • Du er med på å dele evangeliet gjennom å betale lønnen til pastorer, evangelister og lokale ledere

Du kan gi en enkeltgave eller betale inn resultatet fra et lokalt arrangement direkte til konto. Husk å merke innbetalingen med et stikkord som beskriver arrangementet og «gave».
Kontonummeret vårt er 8220.02.19720

Du kan gi en gave gjennom VIPPS-appen på telefonen din.

Gjennom fast givertjeneste gir du oss forutsigbarhet i inntektene og arbeidet. Her kan du også registrere deg for skattefradrag ved gaver.