post@lysoverland.no 905 45 013

Du kan være med å gi mennesker i India og Senegal framtid og håp

Gjennom fast givertjenste, Vippsgave eller gaver til konto er du med på å gi mennesker i India og Senegal en ny framtid.

Helt konkret er du med på arbeidet i flere positive prosjekter:

  • Du gir analfabeter lese og skriveferdigheter
  • Du gir kvinner et levebrød gjennom såpekoking, såpe som samtidig stopper spredning av Korona
  • Du er med på å produsere enkle matlagingsovner som gir varm mat på bordet
  • Du er med på å gi førstehjelp til brannskadde og mennesker med hudsykdommer
  • Du er med å gi kosttilskudd til ammende kvinner og feil- og underærnerte barn
  • Du er med på å dele Evangeliet gjennom å betale lønnen til pastorer, evangelister og lokale ledere

Du kan gi en engangsgave eller betale inn resultatet fra et lokalt arrangement direkte til konto, en kronerulling, bursdagsinnsamling, det uformelle påskeskirennet du arrangerte ved hytta eller lignede. Husk å merke innbetalingen med et stikkord som beskriver arrangementet og «gave».

Du kan gi en gave gjennom VIPPS-appen på telefonen din. Her kan du også gi kollekt i møter.

Gjennom fast givertjeneste gir du oss forutsigbarehet i inntektene og arbeidet. Her kan du også registrere deg for skattefradrag ved gaver.