post@lysoverland.no 905 45 013

Skole

Skolen gir grunnutdanning til barn fra barnehage til 4. klasse. Vi ønsker å bidra til å gi håp om jobb og framtid til barna gjennom å gi mulighet til utdanning. Skolen fokuserer på å gi gode verdier og etiske redskaper til elevene. Både foreldreløse og fattige får gratis utdannelse gjennom skolen, mens andre betaler en lav avgift for å delta i undervisningen.