post@lysoverland.no 905 45 013

Du kan gi en gave gjennom VIPPS-appen på telefonen din. Her kan du også gi kollekt i møter. Nummeret vårt er 89321.