post@lysoverland.no 905 45 013


Hvis du ønsker besøk av Lys over Land i din forsamling så ta gjerne kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du
her.