post@lysoverland.no 905 45 013

Internasjonal dag for lese- og skriveferdigheter

8. september er den internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter (alfabetiseringsdagen).
Lys over Land har i mange år hatt et omfattende alfabetiseringsarbeid i Senegal gjennom Håpets Hus. Nærmere bestemt i regionen Kaolack, som er et av de fattigste områdene i landet.

I følge Verdensbanken var det i 2021 kun 56 prosent av befolkningen over 15 år i Senegal som kunne lese og skrive.
Antallet går sakte oppover, og vi i Lys over Land ønsker å bidra til en positiv utvikling for lokalbefolkningen i områdene vi arbeider i.

Vi vet at de som lærer å lese og skrive har helt andre forutsetninger for å klare seg godt videre i livet.
De fleste som går i klassene våre er kvinner. De forteller oss om hvordan alfabetiseringsklassene forandrer livet deres.
De opplever å få en ny betydning i familien, de får økt selvtillit, og ikke minst får de muligheten til å skaffe seg jobb og inntekt. Alt dette er gull verdt i et samfunn hvor nøden og fattigdommen er stor.

Gjennom årene har Lys over Land bidratt til at omtrent 15 000 kvinner har kommet ut av analfabetisme. Vi vil gjerne hjelpe enda flere med dette.
Bistandsarbeidet fungerer også som en døråpner for det aller viktigste oppdraget vårt, nemlig å forkynne evangeliet om Jesus Kristus.
I menigheten vår i byen Ndoffane har de en førskole, hvor over 100 barn med muslimsk bakgrunn får undervisning. Selv om selve undervisningen ikke benyttes til evangelisering gir det oss muligheten til å bygge en relasjon til barna og familiene deres, som igjen kan gi oss muligheten til å forkynne evangeliet i andre sammenhenger.

Vi er veldig takknemlig til alle som vil være med å støtte arbeidet vårt i Senegal og de andre landene vi arbeider i.
Hvis du ønsker å gi et bidrag kan du benytte vippsnummer 89321 eller kontonummer 8220 02 19720.

Comments are closed.