post@lysoverland.no 905 45 013

Generalforsamling 5.-7. august 2022

5.-7. august skal Lys over Land ha generalforsamling. Vi skal være på Ognatun, som ligger i Hå kommune på Jæren....