post@lysoverland.no 905 45 013

Barnearbeid i kirken i Nioro

Av Herdis Heimdal

Jeg har lyst til å fortelle dere litt om barnearbeidet i kirken i Nioro. Presten i Nioro, Michael Ngom, har sendt meg bilder og forteller litt om arbeidet. Han forteller om barneklubben og om barnas søndag i kirkeåret.

Barneklubb i Nioro menighet
Hver onsdag og lørdag ettermiddag samles barn og unge til barneklubb i kirken i Nioro. Mange barn kommer til kirken disse kveldene. Det viktigste på disse samlingene er å lære barna og ungdommene om Jesus og Bibelen. Den lutherske kirken i Senegal har laget et opplegg for barneklubber i menighetene, og menigheten i Nioro følger dette opplegget.
Denne spesielle kvelden som vi har fått bilder fra, nemlig den 7. juni dette året, lærte barna to bibelvers utenat. Det var Rom 3,23: «Alle har syndet og mangler Guds herlighet» og Joh 3,16: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv».

Barnas søndag i kirken


Barnas søndag i kirkeåret

Den lutherske kirken har valgt en søndag i året som kalles «barnas søndag». Søndag 2. oktober var barnas søndag dette året. Da ble det lagt opp til program spesielt rettet mot barna.
Dette året hadde et spesielt emne for barna, nemlig «Englene og barna». Vi har løfte i Bibelen om at Guds Ord ikke vender tomt tilbake, men utfører det Herren vil.
Måtte disse barna åpne sitt hjerte for Jesus og Ordet. Vær med og be om det! Be også for presten og de andre frivillige arbeiderne som bruker tid og krefter på undervisningen av barna!

Denne artikkelen sto på trykk i Lys over Land nr. 4 2022

Comments are closed.